Οργάνωση & Επιτροπές

Οργάνωση

ΕΕΕΕΓΜ – Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γεωτεχνικής Μηχανικής
 


Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (Δ.Σ. EEEEΓΜ)

Πρόεδρος του Συνεδρίου:  Γ. Γκαζέτας

Οργανωτική επιτροπή:
Μ. Μπαρδάνης
Γ. Μπελόκας
Γ. Ντούλης

Επιστημονική επιτροπή:
Α. Αναγνωστόπουλος
Π. Βέττας
Κ. Γεωργιάδης
Κ. Ιωαννίδης
Ν. Κλήμης
Α. Κολλιός
Δ. Λουκίδης
Π. Ντακούλας
Γ. Ντουνιάς
Β. Ξενάκη
Μ. Πανταζίδου
Μ. Παχάκης
Π. Πελέκης
Δ. Πιτιλάκης
Ι. Φίκιρης


Γραμματεία Συνεδρίου

Erasmus Conferences & Events Α.Ε.
Δροσίνη 6, 166 73 Βούλα
Τηλ.: 210 74 14 700 | Fax: 210 72 57 532
Email: info@8hcge2019.gr
Website: www.erasmus.gr