Έκθεση & Χορηγίες

Οι εταιρείες που επιθυμούν να ενισχύσουν τη διοργάνωση του Συνεδρίου μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία Οργάνωσης, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Erasmus Conferences & Events Α.Ε.
Δροσίνη 6, 166 73 Βουλα
Τηλ.: 210 74 14 700 | Fax: 210 72 57 532
Website: www.erasmus.gr


ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ