Διεθνείς Ομιλητές

 • Marc Swiontkowski
  USA

  Βιογραφικό
 • Emmanuel Thienpont
  Belgium


 • Niek Van Dijk
  Netherlands

 • Jordi Vega
  Switzerland