Διεθνείς Ομιλητές

 • Niek Van Dijk
  Netherlands

 • Jordi Vega
  Switzerland

 • Abinash Virk
  USA

  Βιογραφικό
 • James Waddell
  Canada