Οργανωτική Επιτροπή


Το Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. 2019
Πρόεδρος Παναγιώτης Ι. Παπαγγελόπουλος
Πρόεδρος 2018 Σταμάτιος Α. Παπαδάκης
Α’ Αντιπρόεδρος Αθανάσιος Θ. Κωστάκος
Β’ Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Π. Κορμάς
Γενική Γραμματέας Όλγα Δ. Σαββίδου
Ταμίας Κωνσταντίνος Θ. Κατέρος
Ειδικός Γραμματέας Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
Τακτικό Μέλος Οδυσσέας Α. Παξινός
Εκπρόσωπος Εκτάκτων Μελών Παναγιώτης Δ. Μεγαλοοικονόμος

Διοικούσα Επιτροπή Κ.Ε.Ο.Χ.

Οι Πρόεδροι Τμημάτων Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.
Τμήμα Επανορθωτικής Χειρουργικής Ισχίου & Γόνατος
Βασίλειος Κ. Μπιτούνης
 Τμήμα Ποδοκνημικής & Άκρου Ποδός  Αλέξανδρος Α. Ελευθερόπουλος
 Τμήμα Χειρουργικής Ώμου-Αγκώνας  Εμμανουήλ Μ. Φανδρίδης
 Τμήμα Ορθοπαιδικού Τραύματος  Γεώργιος Α. Γκούβας
 Τμήμα Χειρουργικής Σπονδυλικής Στήλης  Σωτήριος Λ. Παπαστεφάνου
 Τμήμα Ορθοπαιδικής Παίδων   Χαράλαμπος Κωνσταντουλάκης
 Τμήμα Μυοσκελετικής Ογκολογίας
Ιωάννης Παπακώστας 
 Τμήμα Ορθοπαιδικών Λοιμώξεων
 Κωνσταντίνος Ν. Μαλίζος
 Τμήμα Ορθοπαιδικής Έρευνας
 Μάριος Λύκισσας 
 Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
 Παύλος Χρηστογεώργος
 Τμήμα Αθλητικών Κακώσεων
 Δημήτριος Τσούκας