Επιστημονική Επιτροπή

Η Διοικούσα Επιτροπή  του Κολλεγίου Ελλήνων Ορθοπαιδικών Χειρουργών
Πρόεδρος Αριστείδης Β. Ζούμπος
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ.Ο.Τ. (ex officio) 
Αθανάσιος Θ. Κωστάκος 
Αντιπρόεδρος Νικόλαος Γ. Μαρκέας
Γραμματέας Παύλος Χ. Χρηστογεώργος
Μέλος Αναστάσιος Ι. Μουρίκης
Εκπρόσωπος Ειδικευομένων Δημήτριος Ζ. Τζεφρώνης