Οργάνωση-Επιτροπές

Το Συνέδριο οργανώνεται από

Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Έβρου 89,115 27, Αθήνα
Τηλ: 210 7777791
Email: sec@eeoogek.gr
Ιστοσελίδα: www.eeoogek.gr


Σε συνεργασία

Α΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Λαϊκό»
Καθηγητής Κωνσταντίνος Α. Κωνσταντινίδης
Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, ΕΚΠΑ,
ΓΝΑ «Σισμανόγλειο»
Καθηγητής Χαράλαμπος ΔεληβελιώτηςΥπό την αιγίδα

της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Ραβινέ 23, 115 2, Αθήνα
Τηλ: 210 7223126, Fax: 210 7245959
E-mail: hua@huanet.gr
Website: www.huanet.gr


Οργανωτική Επιτροπή

Επίτιμος Πρόεδρος: Κ. Δημόπουλος
Πρόεδροι:  Κ. Α. Κωνσταντινίδης - Χ. Δεληβελιώτης
Αντιπρόεδρος: Δ. Μητρόπουλος
Γραμματείς:  Κ. Στραβοδήμος - Μ. Χρυσοφός
Ταμίας: Χρ. Αλαμανής
Μέλη: Α. Καραγιάννης
Α. Κωστακόπουλος
Α. Μπίσας
Δ. Μπούγας
Ε. Καραγιώτης
Η. Μητσογιάννης

Κ. Λιβαδάς
Ι. Αναστασίου
Ι. Βαρκαράκης
Α. Σκολαρίκος
Ι. Αδαμάκης
Α. Παπατσώρης
Α. Δελλής

Β. Μυγδάλης
Π. Μουρμούρης
Μ.Κ. Παλατιανού
Ε. Φραγκιάδης
Χ. Λιάκουρας
Α. Σιατέλης