Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορικό Συμπόσιο Ι

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019
18:00 - 19:00
Οργάνωση:

Δορυφορικό Συμπόσιο II

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019
12:30 - 13:30
Οργάνωση:

Δορυφορική Διάλεξη Ι

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019
17:30 - 18:00
Οργάνωση:   

Δορυφορική Διάλεξη ΙI

Σάββατο, 11 Μαΐου 2019
18:00 - 18:30
Οργάνωση: