Προκαταρκτικό Πρόγραμμα

 Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019
 09:00-11:00 Συμπόσιο 1: Ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις στις αλωπεκίες: Από την αιτιοπαθογένεια στη θεραπεία
Προεδρείο: Β. Χασάπη, Χ. Χριστοδούλου

Εισηγήσεις
Α. Κουρής: Διαγνωστική ταξινόμηση, αιτιοπαθογένεια και ψυχολογική επιβάρυνση στις Αλωπεκίες
Χ. Χριστοδούλου: Η επίπτωση των Αλωπεκιών στην ποιότητα ζωής
Α. Παπαδοπούλου: Ο ρόλος του Ψυχιάτρου στην αντιμετώπιση των Αλωπεκιών
Κλινικά Ερωτήματα
Ε. Καλογεροπούλου, Α. Παπαδοπούλου: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:30 Συμπόσιο 2: Ψυχολογικές επιπτώσεις δερματικών παθήσεων: Η περίπτωση της ακμής
Προεδρείο: Α. Κατούλης, Ε. Λαζαράτου

Εισηγήσεις
Ε. Λαζαράτου: Η μεταβαλλόμενη εικόνα του σώματος κατά την εφηβική και μετεφηβική ηλικία και οι επιπτώσεις της Ακμής
Α. Χατζηιωάννου: Θεραπευτικά διλήμματα στην Ακμή: Ερωτήματα για το Δερματολόγο
Ι. Γιαννοπούλου: Θεραπευτικά διλήμματα στην Ακμή: Η συμβολή του Ψυχιάτρου
Κλινικά Ερωτήματα
Α. Χατζηιωάννου, Ι. Γιαννοπούλου: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
 13:30-14:30  Μεσημβρινή Διακοπή
 14:30-16:30 Συμπόσιο 3: Δερματικές παθήσεις επηρεαζόμενες από ψυχολογικούς παράγοντες: Βιολογικοί και ψυχολογικοί συντελεστές στην ψωρίαση
Προεδρείο: Α. Δουζένης, Μ. Παπακωνσταντής

Εισηγήσεις
Π. Σταυρόπουλος: Ανοσολογικοί μηχανισμοί στην αιτιοπαθογένεια της Ψωρίασης. Νεότερα δεδομένα
Α. Κατούλης: Ψυχολογικές συνιστώσες στην παθοφυσιολογία της Ψωρίασης
Π. Κορκολιάκου: Ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις της Ψωρίασης και η αντιμετώπισή τους
Κλινικά Ερωτήματα
Π. Κορκολιάκου, Α. Κουρής: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
16:30-17:00 
 Διάλειμμα καφέ
17:00-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
18:00-18:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Προεδρείο: Κ. Σολδάτος
Ι. Ζέρβας: Το εξώδερμα από μέσα: Νοητικές αναπαραστάσεις για το δέρμα
19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος
H. Νικολαίδου: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
   
 Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019
09:00-11:00 Συμπόσιο 4: Δερματικές εκδηλώσεις στις διαταραχές του ψυχωσικού φάσματος και δυσμορφοφοβία
Προεδρείο: Ι. Δ. Μπεργιαννάκη, Ε. Τσελέ

Εισηγήσεις
Θ. Ματσούκας: Ψυχώσεις και Δυσμορφοφοβία: Νοσολογικές και διαγνωστικές θεωρήσεις
Α. Τάγκα: Διαφοροδιαγνωστικά ερωτήματα για το Δερματολόγο και πρακτικά διλήμματα για την παραπομπή στον Ψυχίατρο
Ι. Μιχόπουλος: Συστάσεις για την ορθή διαχείριση του ψυχωσικού και του δυσμορφοφοβικού ασθενούς από το Δερματολόγο και η περαιτέρω αντιμετώπιση από τον Ψυχίατρο
Κλινικά Ερωτήματα
Ι. Βερροίου, Ι. Μιχόπουλος: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:30 Συμπόσιο 5: Δερματικές εκδηλώσεις στις αγχώδεις και ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές
Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου

Εισηγήσεις
Η. Μουρίκης: Αγχώδεις και Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές : Νοσολογικές και διαγνωστικές θεωρήσεις
Κ. Θεοδωρόπουλος: Διαφοροδιαγνωστικά ερωτήματα για το Δερματολόγο και πρακτικά διλήμματα για την παραπομπή στον Ψυχίατρο
Γ. Κιοστεράκης: Συστάσεις για την ορθή διαχείριση του νευρωσικού ασθενούς από το Δερματολόγο και η περαιτέρω αντιμετώπιση από τον Ψυχίατρο
Κλινικά Ερωτήματα
Ε. Καπνιάρη, Γ. Κιοστεράκης: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
13:30-14:30 Μεσημβρινή Διακοπή
14:30-16:30 Συμπόσιο 6: Ψυχοπαθολογικές παρενέργειες δερματολογικών θεραπειών και δερματολογικές παρενέργειες ψυχιατρικών θεραπειών
Προεδρείο: Γ. Αναστασιάδης, Θ. Μουγιάκος

Εισηγήσεις
Α. Χατζηιωάννου: Ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες δερματολογικών θεραπειών
Ν. Κόκρας: Δερματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες ψυχιατρικών θεραπειών
Θ. Μουγιάκος & Μ. Παπακωνσταντής: Θεραπευτικά ερωτήματα και πρακτικά διλήμματα για την αντιμετώπιση των φαρμακευτικών παρενεργειών που αφορούν τη Δερματολογία και την Ψυχιατρική
Κλινικά Ερωτήματα
Α. Τάγκα, Ν. Κόκρας: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
16:30-17:00 Διάλειμμα καφέ
17:00-17:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 3
Προεδρείο: Ι. Μπάρκης
Α. Στρατηγός: Χρόνιος Κνησμός και θεραπευτική αντιμετώπιση
17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 4
Προεδρείο: Γ. Βασλαματζής
Δ. Δικαίος: Συναισθηματικές αποχρώσεις του δέρματος
18:00-19:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2