Επιστημονικό Πρόγραμμα


 Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019
 09:00-11:00 Συμπόσιο 1: Ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις στις αλωπεκίες: Από την αιτιοπαθογένεια στη θεραπεία
Προεδρείο: Β. Χασάπη, Χ. Χριστοδούλου

Εισηγήσεις
Α. Κουρής: Διαγνωστική ταξινόμηση, αιτιοπαθογένεια και ψυχολογική επιβάρυνση στις Αλωπεκίες
Χ. Χριστοδούλου: Η επίπτωση των Αλωπεκιών στην ποιότητα ζωής
Α. Παπαδοπούλου: Ο ρόλος του Ψυχιάτρου στην αντιμετώπιση των Αλωπεκιών
Κλινικά Ερωτήματα
Ε. Καλογεροπούλου, Α. Παπαδοπούλου: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:30 Συμπόσιο 2: Ψυχολογικές επιπτώσεις δερματικών παθήσεων: Η περίπτωση της ακμής
Προεδρείο: Α. Κατούλης, Ε. Λαζαράτου

Εισηγήσεις
Κ. Μαγκλάρα: Η μεταβαλλόμενη εικόνα του σώματος κατά την εφηβική και μετεφηβική ηλικία και οι επιπτώσεις της Ακμής
Α. Χατζηιωάννου: Θεραπευτικά διλήμματα στην Ακμή: Ερωτήματα για το Δερματολόγο
Ι. Γιαννοπούλου: Θεραπευτικά διλήμματα στην Ακμή: Η συμβολή του Ψυχιάτρου
Κλινικά Ερωτήματα
Α. Χατζηιωάννου, Ι. Γιαννοπούλου: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
 13:30-14:30  Μεσημβρινή Διακοπή
 14:30-16:30 Συμπόσιο 3: Δερματικές παθήσεις επηρεαζόμενες από ψυχολογικούς παράγοντες: Βιολογικοί και ψυχολογικοί συντελεστές στην ψωρίαση
Προεδρείο: Α. Δουζένης, Μ. Παπακωνσταντής

Εισηγήσεις
Π. Σταυρόπουλος: Ανοσολογικοί μηχανισμοί στην αιτιοπαθογένεια της Ψωρίασης. Νεότερα δεδομένα
Α. Κατούλης: Ψυχολογικές συνιστώσες στην παθοφυσιολογία της Ψωρίασης
Π. Κορκολιάκου: Ψυχοπαθολογικές επιπτώσεις της Ψωρίασης και η αντιμετώπισή τους
Κλινικά Ερωτήματα
Π. Κορκολιάκου, Α. Κουρής: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
16:30-17:00 
 Διάλειμμα καφέ
17:00-18:00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ  (πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)
18:00-18:30 ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Προεδρείο: Κ. Σολδάτος
Ι. Ζέρβας: Το εξώδερμα από μέσα: Νοητικές αναπαραστάσεις για το δέρμα
19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Προεδρείο: Α. Στρατηγός
H. Νικολαίδου: Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις
   
 Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2019
09:00-11:00 Συμπόσιο 4: Δερματικές εκδηλώσεις στις διαταραχές του ψυχωσικού φάσματος και δυσμορφοφοβία
Προεδρείο: Ι. Δ. Μπεργιαννάκη, Ε. Τσελέ

Εισηγήσεις
Θ. Ματσούκας: Ψυχώσεις και Δυσμορφοφοβία: Νοσολογικές και διαγνωστικές θεωρήσεις
Μ.- Α. Γκίνη: Παραληρητική παρασίτωση: Νεότερα δεδομένα
Α. Τάγκα: Διαφοροδιαγνωστικά ερωτήματα για το Δερματολόγο και πρακτικά διλήμματα για την παραπομπή στον Ψυχίατρο
Ι. Μιχόπουλος: Συστάσεις για την ορθή διαχείριση του ψυχωσικού και του δυσμορφοφοβικού ασθενούς από το Δερματολόγο και η περαιτέρω αντιμετώπιση από τον Ψυχίατρο
Κλινικά Ερωτήματα
Ι. Βερροίου, Ι. Μιχόπουλος: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:30 Συμπόσιο 5: Δερματολογικά προβλήματα σε σχέση με αγχώδεις, ιδεοψυχαναγκαστικές και σεξουαλικές διαταραχές
Προεδρείο: Γ. Κοντοχριστόπουλος, Χ. Παπαγεωργίου

Εισηγήσεις
Η. Μουρίκης: Αγχώδεις και Ιδεοψυχαναγκαστικές Διαταραχές : Νοσολογικές και διαγνωστικές θεωρήσεις
Α. Ασκητής: Αντίληψη της εικόνας του σώματος στα χρόνια δερματικά νοσήματα: Επιπτώσεις στη σεξουαλική λειτουργία
Κ. Θεοδωρόπουλος: Διαφοροδιαγνωστικά ερωτήματα για το Δερματολόγο και πρακτικά διλήμματα για την παραπομπή στον Ψυχίατρο
Γ. Κιοστεράκης: Συστάσεις για την ορθή διαχείριση του νευρωσικού ασθενούς από το Δερματολόγο και η περαιτέρω αντιμετώπιση από τον Ψυχίατρο
Κλινικά Ερωτήματα
Ε. Καπνιάρη, Γ. Κιοστεράκης: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
13:30-14:30 Μεσημβρινή Διακοπή
 14:30-15:00 ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Προεδρείο: Α. Τάγκα, Κ. Ψάρρος
14:30-14:40
ΕΑ-01| O ρόλος του συναισθηματικού στρες στην παθογένεια της πέμφιγας: Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και παρουσίαση περίπτωσης
Β. Καραθανάση
, Γ. Αναστασιάδης
 14:40-14:50  ΕΑ-02| Παιδοδερματολογικές παθήσεις ως άρρητος λόγος των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών του παιδιού και των γονέων του
Χ. Καραμπέτσος, Κ. Κουσκούκης, Γ. Γιαννακόπουλος, Γ. Κολαΐτης
 14:50-15:00 EΑ-03| Απώλεια μαλλιών: Μια πολύπαραγοντική συστηματική διαταραχή
Ε. Ανυφαντή, Δ. Όουενς, Η. Μουρίκης, Γ. Βασιλείου, Φ. Καψάλη, Κ. Γιώτης, Χ. Παπαγεωργίου
15:00-17:00 Συμπόσιο 6: Ψυχοπαθολογικές παρενέργειες δερματολογικών θεραπειών και δερματολογικές παρενέργειες ψυχιατρικών θεραπειών
Προεδρείο: Γ. Αναστασιάδης, Θ. Μουγιάκος

Εισηγήσεις
Α. Χατζηιωάννου: Ψυχιατρικές ανεπιθύμητες ενέργειες δερματολογικών θεραπειών
Ν. Κόκρας: Δερματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες ψυχιατρικών θεραπειών
Θ. Μουγιάκος & Μ. Παπακωνσταντής: Θεραπευτικά ερωτήματα και πρακτικά διλήμματα για την αντιμετώπιση των φαρμακευτικών παρενεργειών που αφορούν τη Δερματολογία και την Ψυχιατρική
Κλινικά Ερωτήματα
Α. Τάγκα, Ν. Κόκρας: Παρουσίαση περιστατικού
Διεπιστημονικός διάλογος
17:00-17:30 Διάλειμμα καφέ
17:30-18:00 ΔΙΑΛΕΞΗ 3
Προεδρείο: Ι. Μπάρκης
Α. Χατζηιωάννου: Χρόνιος Κνησμός και θεραπευτική αντιμετώπιση
18:00-18:30 ΔΙΑΛΕΞΗ 4
Προεδρείο: Γ. Βασλαματζής
Δ. Δικαίος & Ε. Λαζαράτου: Συναισθηματικές αποχρώσεις του δέρματος