Οργάνωση-Επιτροπές

Οργάνωση:


Ελληνική Εταιρεία για την Προαγωγή της Ψυχιατρικής και των Συναφών Επιστημών (ΕΛΕΠΨΥΣΕΠ)



Υπο την αιγίδα:



Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
K. Σολδάτος

Αντιπρόεδροι:
Δ. Δικαίος
Α. Στρατηγός

Μέλη:
Α. Κατούλης
Γ. Κιοστεράκης
Π. Κορκολιάκου
Α. Κουρής
Ε. Λαζαράτου
Ι.Δ. Μπεργιαννάκη
Α. Χατζηιωάννου
Χ. Χριστοδούλου
Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Δ. Ρηγόπουλος

Αντιπρόεδροι:
Α. Δουζένης
Ε. Παπαδαβυίδ


Μέλη:
Ι. Γιαννοπούλου
Ι. Ζέρβας
Κ. Θεοδωρόπουλος
Ν. Κόκρας
Γ. Κοντοχριστόπουλος
Ι. Μιχόπουλος
Θ. Μουγιάκος
Η. Μουρικης
Ι. Μπάρκης
Μ. Παπακωνσταντής
Α. Παπαδοπούλου
Π. Σταυρόπουλος
Α. Τάγκα
Συμβουλευτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Α. Κατσάμπας

Αντιπρόεδροι:
Χ. Αντωνίου
Χ. Παπαγεωργίου

Μέλη:
Γ. Αλεβιζόπουλος
Ν. Βαϊδάκης
Γ. Βασλαματζής
Α. Κατσαρού
Ι. Λιάππας
M. Μαλλιώρη
Γ. Παπαδημητρίου
Ο. Παπαδόπουλος
Π. Σακκάς
Ν. Σταυριανέας
Ν. Στεφανής
Π. Σκανδαλάκης