Δορυφορικό Συμπόσιο

Χρόνια Δερματικά Νοσήματα: Με επίκεντρο την ψυχική κατάσταση του Ασθενή

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2019

17:00-18:00
Οργάνωση:

Προεδρείο: Α. Στρατηγός – Α. Χατζηιωάννου

Ψωριασική Νόσος: Ολιστική προσέγγιση του Ασθενή
Η. Νικολαῒδου

Χρόνια Αυθόρμητη Κνίδωση: Συνολική προσφορά για τον Ασθενή
Α. Τάγκα