Οργάνωση

Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής
Μιχαλακοπούλου 155
115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 7751236
Fax: 210 7751236
Email: info@hsds.gr

   Διοικητικό Συμβούλιο
   Πρόεδρος Κωνσταντίνος Νεαμονιτός
   Αντιπρόεδρος Νικόλαος Καλογερόπουλος
   Ταμίας Ευρυδίκη Κυριαζή-Τάχου
   Γενικός Γραμματέας Τηλέμαχος Ανθόπουλος
   Ειδικος Γραμματέας Καλλιόπη Καραμανωλάκη
   Μέλη Ιωάννης Πέρος
Ζώης Πολυζώης

Ανδρέας Κατσάμπας, Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής