Πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής σας ως χορηγού, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία Συνεδρίου
Erasmus Conferences Tours & Travel Α.Ε.
Κολοφώντος 1 & Ευριδίκης, 161 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 14 700, Fax: 210 72 57 532
Email: info@eeoogek-congresses.gr ,Website: www.erasmus.gr