Δορυφορικά Συμπόσια & Διαλέξεις


ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 15:00-15:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 1
Νεότερα δεδομένα καθημερινής κλινικής πρακτικής από τη θεραπεία ασθενών με mRCC, που λαμβάνουν TKIs ως θεραπεία πρώτης γραμμής
Κ. Κουτσούκος
Οργάνωση:
 19:30-20:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 2
Μεταστατικός Νεφροκυτταρικός Καρκίνος. Εξελίξεις στη θεραπεία 1ης γραμμής
I. Σύριος
Οργάνωση:
 20:00-20:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 3
Προεδρείο: A. Μπάμιας, X. Παπαδημητρίου

The clinical value of targeting DNA Damage Response mechanisms in the management of cancer patients
M. Λιόντος
Οργάνωση:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

 11:00-12:00
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1
Νεότερες εξελίξεις στην έρευνα του ουρογεννητικού καρκίνου: Checkpoint Inhibitors στον καρκίνο του νεφρού και της κύστης

Ι-Ο θεραπείες στην αντιμετώπιση του νεφροκυτταρικού καρκίνου
Λ. Κοντοβίνης

Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του ουροθηλιακού καρκίνου με Ι-Ο θεραπείες
Α. Μπάμιας

Συζήτηση
Α. Μπάμιας
Οργάνωση:

 15:00-15:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ 4

The role of anti-PDL1 immunotherapy in metastatic urothelial cancer
M. Λιόντος
Οργάνωση:
 15:30-16:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2

Recent developments in the targeted treatments in 1st -2nd LINE RCC
L. Albiges

Who is finally going to take TKIs in the new 1L-2L therapeutic environment
Α. Bamias
Οργάνωση:
 17:30-18:30
ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 3
Διάγνωση και αντιμετώπιση του ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη
Προεδρείο: A. Μπάμιας

Μηχανισμοί αντίστασης στον ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη
M.
Καραμούζης

Enzalutamide: Νεότερα δεδομένα στην αντιμετώπιση του ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη
Α. Παπατσώρης
Οργάνωση: