// ΠρόγραμμαΣάββατο 12 Μαΐου 2018
Πατήστε εδώ
για το πρόγραμμα σε αρχείο PDF


08:45-09:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί
Γεώργιος Πάντος, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Γονιμότητας & Στειρότητας
Λάζαρος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς
09:00-11:00 1η Ενότητα: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ
Πρόεδροι: Λάζαρος Παπαδόπουλος - Ευάγγελος Μακράκης

09:00-09:30 » Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος: Διερεύνηση του υπογόνιμου ζευγαριού
09:30-10:00 » Ευάγγελος Μακράκης: Η υστεροσκόπηση στην υπογονιμότητα
10:00-10:30 » Γεώργιος Πάντος: Ενδομητρίωση-υδροσάλπιγγες: Οι επιπτώσεις στις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
10:30-11:00 » Συζήτηση
11:00-11:30 Διάλειμμα καφέ
11:30-13:30 2η Ενότητα: ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑΣ
Πρόεδροι: Ευστράτιος Κολυμπιανάκης - Τρύφων Λαϊνάς

11:30-12:00 » Βασίλειος Ταρλατζής: Επιλογή πρωτοκόλλου διέγερσης των ωοθηκών για εξωσωματική γονιμοποίηση
12:00-12:30 » Tρύφων Λαϊνάς: Σύνδρομο υπερδιέγερσης των ωοθηκών
12:30-13:00 » Ευστράτιος Κολυμπιανάκης: Εξωσωματική γονιμοποίηση σε προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία
13:00-13:30 » Συζήτηση
13:30-16:00  Μεσημβρινή Διακοπή - Γεύμα
16:00-18:00 3η Ενότητα: ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Πρόεδροι: Κωνσταντίνος Νταφόπουλος - Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος

16:00-16:30 » Κωνσταντίνος Ζηκόπουλος: Ενδομητρική σπερματέγχυση: ενδείξεις-αποτελέσματα
16:30-17:00 » Κωνσταντίνος Νταφόπουλος: IVF ή ICSI; Πότε και γιατί;
17:00-17:30 » Τρύφων Λαϊνάς: Φυσικός κύκλος IVF: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
17:30-18:00 » Συζήτηση
18:00-20:00 4η Ενότητα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Πρόεδροι: Βασίλειος Ταρλατζής - Γεώργιος Πάντος

18:00-18:30 » Ευάγγελος Μακράκης: Ποσοστά επιτυχίας εξωσωματικής γονιμοποίησης: μύθοι και αλήθειες
18:30-19:00 » Γεώργιος Πάντος: Η εξωσωματική γονιμοποίηση το 2017: τίποτα περισσότερο από το λιγότερο!!!
19:00-19:30 » Βασίλειος Ταρλατζής: Μελλοντικές προοπτικές
19:00-20:00 » Συζήτηση
 20:00 Λήξη Ημερίδας - Συμπεράσματα