Έκθεση-Χορηγίες

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί Έκθεση προϊόντων εταιρειών και σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού.
Οι εταιρείες που επιθυμούν να συνεργασθούν και να ενισχύσουν τη διοργάνωση του Συνεδρίου θα πρέπει να απευθύνονται στη Γραμματεία Οργάνωσης, στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Erasmus Conferences Tours & Travel S.A.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 16121 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
Ηλεκτρονική διεύθυνση: sponsors@erasmus.gr