Υποβολή Περιλήψεων

Η προθεσμία υποβολής περιλήψεων έχει λήξει.

Σημαντικές Πληροφορίες

  • Η αποδοχή ή μη της εργασίας από την Επιστημονική Επιτροπή θα ανακοινωθεί στον υπεύθυνο για την υποβολή συγγραφέα έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Εάν δε λάβετε απάντηση μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία στο τηλ. 210-7414700. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν έγκαιρα για τον τρόπο, την ημέρα και ώρα παρουσίασης της εργασίας τους.
  • Προϋπόθεση για την αποδοχή της περιλήψεως προς παρουσίαση στο Συνέδριο αποτελεί η έγκαιρη καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής του υπεύθυνου για την παρουσίασή της συγγραφέα. Σε περίπτωση παρουσίασης από τον ίδιο συγγραφέα περισσοτέρων της μίας εργασιών, θα πρέπει το δικαίωμα συμμετοχής να καταβληθεί από κάποιον άλλον εκ των συγγραφέων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν δεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου προς παρουσίαση οφείλουν να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.

Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (ePosters) στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πρωτοποριακής πλατφόρμας ePostersLiveTM, που απλουστεύει τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων για τους συγγραφείς και διακρίνεται για το φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό της.
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dermatology2018.gr.