Οργάνωση


Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
E-mail: edae@edae.gr - edaegr@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.edae.gr
Πληροφορίες: Γραμματεία, κα Δήμητρα Σπυροπούλου


Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Δ.Α.Ε.
Πρόεδρος: Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ι. Μπάρκης
Ταμίας: Δ. Ιωαννίδης
Ειδ. Γραμματέας: Π. Κωστάκης
Μέλη: Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π.Γ. Σταυρόπουλος
Δ. Σωτηριάδης


Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου
Πρόεδρος: Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος: Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας: Ι. Μπάρκης
Ταμίας: Δ. Ιωαννίδης
Ειδ. Γραμματέας: Π. Κωστάκης
Μέλη: Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π.Γ. Σταυρόπουλος
Δ. Σωτηριάδης