Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Συνεδρίου
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί 1 -4 Νοεμβρίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής
Athens Hilton Hotel
Λεωφ. Βασιλίσσης Σοφίας 46, Αθήνα, 115 28
Τηλ:. 210-7281000, Fax: 210 7281111
Website: www.athens.hilton.com

Γραμματεία Οργάνωσης
Erasmus Conferences Tours & Travel A.E.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 16121 Αθήνα
Τηλ.: 210 7414748| E-mail: info@dermatology2018.gr

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

Κοινωνικές Εκδηλώσεις
Εναρκτήρια Τελετή
Η Τελετή Έναρξης θα γίνει στο Ξενοδοχείo Athens Hilton, την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018.
Θα ακολουθήσει Δεξίωση Υποδοχής των Συνέδρων.