Εγγραφές

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι on-line εγγραφές έχουν κλείσει.

Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία του Σεμιναρίου, η οποία θα λειτουργεί στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης «Π.Ν. Σουκάκος» Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ» κατά τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018 / 10:30 - 20:30
Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018 / 08:00 - 20:30
Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2018 / 08:30 - 15:00


Συμμετοχή στο Σεμινάριο
(Συνεδρίες 7 & 8 Σεπτεμβρίου 2018
Η Συμμετοχή είναι δωρεάν για ορθοπαιδικούς, ειδικευόμενους, φυσικοθεραπευτές, φοιτητές και νοσηλευτικό προσωπικό.

Η εγγραφή στο Σεμινάριο περιλαμβάνει:
  • Παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών
  • Τσάντα με το έντυπο συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής
  • Καφές, αναψυκτικά κατά την διάρκεια των επίσημων διαλειμμάτων
  • Είσοδο στην Έκθεση
Πρακτική Άσκηση: Προσπελάσεις αγκώνα και αντιβραχίου, σε πτωματικά παρασκευάσματα
(9 Σεπτεμβρίου, 2018)
Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων στην πρακτική άσκηση (μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων 20 άτομα - 5 ανά Πτωματικό Παρασκεύασμα) θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή θα πρέπει να έχει προπληρωθεί προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρη.
Kόστος συμμετοχής στην πρακτική άσκηση: Ευρώ 250
Παρακαλούμε όπως σημειώσετε ότι, κατά την τιμολόγηση, το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με ΦΠΑ.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, χορηγεί 22 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν την Επιστημονική Συνάντηση.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση του πιστοποιητικού παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Σεμιναρίου.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Παρακαλούμε σημειώστε ότι κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα γίνεται φωτογράφηση ή/και βιντεοσκόπηση στιγμιότυπων από το προσωπικό της διοργάνωσης. Με την εγγραφή σας στο συνέδριο συναινείτε στη διαβίβαση των φωτογραφιών προς τους Οργανωτές και την πιθανή δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα του συνεδρίου καθώς και σε άλλα έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσα για σκοπούς δημοσιότητας και προβολής.