Συνοπτικό Πρόγραμμα

 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
14:00-15:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 1

Σεμινάριο 1: Kαρδιοτοκογραφία (ΚΤΓ)
15:00-16:00 Στρογγυλή Τράπεζα 1: Συμβουλευτική στο ελεύθερο εμβρυικό DNA
16:00-18:00 Στρογγυλή Τράπεζα 2: Προϋπάρχουσα παθολογία και κύηση
18:00-18:30 Διάλειμμα Καφέ
18:30-19:30 Hot Topics 1
19:30-20:00 Τελετή Έναρξης - Χαιρετισμοί
20:00-20:30 Εναρκτήρια Διάλεξη
H. Brown (USA): Is induction at 39 weeks the future of Obstetrics?
ΣΑΒΒΑΤΟ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
08:00-09:00 Ελεύθερες Ανακοινώσεις 2
09:00-10:30 Hot Topics 2
10:30-11:00 Διάλειμμα Καφέ
11:00-12:30 Στρογγυλή Τράπεζα 3: Καισαρική τομή
12:30-13:00 Διάλεξη 1
Κ. Πάγκαλος: Διάγνωση γενετικών νοσημάτων σε έμβρυα με παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα μετά από φυσιολογικό μοριακό καρυότυπο
13:00-14:00 Στρογγυλή Τράπεζα 4: Νομικά ζητήματα στον προγεννητικό έλεγχο
14:00-15:00 Μεσημβρινή Διακοπή

Γενική Συνέλευση Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής
15:00-16:30 Στρογγυλή Τράπεζα 5: Τεκμηριωμένη παρέμβαση στην κύηση
16:30-17:00 Διάλεξη 2
L. Cragin (USA): Great Minds Don’t Think Alike: Benefits of Collaborative Obstetric and Midwifery Practices 
17:00-17:30 Διάλειμμα Καφέ
17:30-19:00 Στρογγυλή Τράπεζα 6: Πρόωρος Τοκετός: Πρόληψη - Αντιμετώπιση
19:00-20:00 Στρογγυλή Τράπεζα 7: Αποφυγή ενδομήτριων θανάτων
20:00-21:00 Stump the Professors
 ΚΥΡΙΑΚΗ, 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
09:00-11:00 Στρογγυλή Τράπεζα 8: Ο ρόλος της μαίας στην παθολογία της κύησης

Σεμινάριο 2: Αιμορραγία μετά τον τοκετό
10:00-11:30 Διάλεξη 3
Α. Χαρίτου: Επιπτώσεις καισαρικής τομής στο νεογνό
11:30-12:00 Διάλειμμα Καφέ
12:00-14:00 Στρογγυλή Τράπεζα 9: Τεκμηριωμένη παρέμβαση στην κύηση: Φάρμακα
14:00-14:30 Λήξη Εργασιών Συνεδρίου - Συμπεράσματα