Γενικές Πληροφορίες

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Domotel Xenia Volos
Οδός Πλαστήρα 1, 38 221, Βόλος
Τηλ: 24210 92700
Ιστοσελίδα: www.domotel.gr

Γραμματεία Οργάνωσης
Erasmus Conferences Tours & Travel S.A.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 16121 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr
Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@embriomitriki-congress.gr

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι παρουσιάσεις των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά.

Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS, χορηγεί 18 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν τις εργασίες του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Εμβρυομητρικής Ιατρικής.
Επίσης η συμμετοχή στο Συνέδριο αξιολογήθηκε με 8 μόρια από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία (ΕΜΓΕ).

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Συνεδρίου και μετά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας αξιολόγησης.

Ονομαστικές κονκάρδες
Στις εισόδους της αίθουσας συνεδριάσεων θα υπάρχουν σαρωτές (scanners) ελέγχου εισόδου/εξόδου. Οι σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν (scan) σε κάθε είσοδο/έξοδό τους από την αίθουσα το γραμμωτό κώδικα (barcode) που θα υπάρχει προ-εκτυπωμένος στην κονκάρδα με το ονοματεπώνυμό τους, την οποία θα παραλάβουν από τη Γραμματεία κατά την εγγραφή τους.