Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2017
 16:30-18:00 Συμπόσιο 1: Kλινικοπαθολογική συσχέτιση μη-μελανωματικών καρκινωμάτων του δέρματος
Προεδρείο: Α.-Β. Ρουσσάκη - Ι. Πανουτσοπούλου

Α. Στρατηγός & A. Δημητρακοπούλου: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα
Δ. Σγούρος & Β. Θεολόγη: Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα
O. Kοτσαύτη & A. Δημητρακοπούλου: Επηρμένο δερματοϊνοσάρκωμα Protuberans
Ε. Σουρά & Β. Θεολόγη: Καρκίνωμα κυττάρων Merkel
Α. Μπεφόν & Ε. Α. Τρίγκα: Κακοήθεις εξαρτηματικοί όγκοι
 18:00-19:30 Συμπόσιο 2: Προκαρκινικές βλάβες του δέρματος
Προεδρείο: Δ. Πολυδώρου - Β. Χασάπη

Σ. Κρύγκερ-Κρασαγάκη: Eπιδημιολογία και κλινική ταξινόμηση ακτινικών υπερκερατώσεων
Ζ. Απάλλα: Aκτινικές υπερκερατώσεις: τοπική θεραπεία
Ε. Πολυχρονάκη: Ακτινικές υπερκερατώσεις: κρυοχειρουργική και άλλες επεμβατικές μέθοδοι
N. Ρομποτή: Ακτινική χειλίτιδα και ερυθροπλασία Querat
Ι. Μαντέκου-Λεφάκη: Νόσος του Bowen
19:30-20:30 ΕΝΑΡΞΗ
Α. Στρατηγός

Διάλεξη 1
Πρόεδρος: Α. Στρατηγός
E. Linos: Skin cancer management in older adults
Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017
 08:30-10:00 Συμπόσιο 3: Βασικοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος
Προεδρείο: Ι. Μπασούκας - Κ. Νεαμονιτός - Δ. Σωτηριάδης

Ν. Μαλτέζος: Η αντιμετώπιση του βασικοκυτταρικού καρκινώματος στο ιατρείο
Δ. Ντάσιου: Χειρουργική προσέγγιση/ τεχνική ΜOHS
Γ. Γαϊτάνης: Mη-χειρουργικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση του BKK
Α. Λάλλας: Προχωρημένο BKK: πώς ορίζεται και πώς αντιμετωπίζεται
Ν. Κολιαράκης: Aκτινοθεραπεία για προχωρημένα BKK: παρηγορητική θεραπεία ή εκρίζωση;
 10:00-10:30 Διάλεξη 2
Προεδρείο: Δ. Iωαννίδης - Π. Σταυρόπουλος
J. Alcalay: Bacal cell carcinoma: A comprehensive treatment approach
 10:30-11:00  Διάλειμμα καφέ
 11:00-12:30 Συμπόσιο 4: Aκανθοκυτταρικό καρκίνωμα (ΑΚΚ)
Προεδρείο: Ε. Λαζαρίδου - Α. Κατούλης
Α. Κατούλης: Eπιδημιολογία ακανθοκυτταρικού καρκινώματος – Ομάδες υψηλού κινδύνου και σταδιοποίηση ΑΚΚ
Κ. Φραγκιά-Τσιβού: Διάγνωση AKK: τι ζητάει ο κλινικός από τον παθολογοανατόμο;
Π. Παναγιώτου: Χειρουργική αντιμετώπιση προχωρημένου ακανθοκυτταρικού καρκίνου
Α. Στρατηγός: Στοχευμένες θεραπείες - Ανοσοθεραπεία: νέοι θεραπευτικοί ορίζοντες
E. Γκάγκαρη: Εμπειρία από καρκίνο στόματος
 12:30-13:00 Δορυφορική Διάλεξη
Προεδρείο: Δ. Ρηγόπουλος
Ε. Γκόγκα: Εξελίξεις στη συστηματική θεραπεία του μελανώματος
 Με την ευγενική χορηγία της:
 13:00-14:00  Γεύμα
 14:00-15:15 Workshop I: Συζήτηση περιστατικών
Προεδρείο: Γ. Χαϊδεμένος - Ε. Βρυζάκη

Μ. Πλάκα & Μ. Κωστάκη: Περιστατικά NMSC από το Νοσοκομείο “Α. Συγγρός”
Δ. Σγούρος: Περιστατικά NMSC από το Νοσοκομείο “Αττικόν”
Α. Λάλλας: Περιστατικά NMSC από τη Θεσσαλονίκη
Α.-Β. Ρουσσάκη, Σ. Στράβελα: Περιστατικά NMSC από τη Λάρισα
Γ. Ευαγγέλου: Περιστατικά ΝΜSC από την Κρήτη
Γ. Γαϊτάνης: Περιστατικά NMSC από τα Ιωάννινα
 15:15-17:00 Workshop II:   Tumor Board: Διλήμματα και προκλήσεις στην αντιμετώπιση των επιθηλιακών όγκων του δέρματος - Παρουσιάσεις περιστατικών
Συντονιστές:
A. Στρατηγός - J. Alcalay
 Παρουσιαστές: Ε. Θεοδωρακοπούλου, Ν. Κωστόπουλος, Ι. Μαρνελάκης,
Σ. Παπανικολάου, Β. Τζανετάκου
Ειδικευόμενοι Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός»
Ο. Πρέζα, Ειδικευόμενη Ακτινολόγος, «Αρεταίειο» Νοσοκομείο
 Σχολιαστές: Ε. Γκόγκα, Παθολόγος - Ογκολόγος
Α. Δημητρακοπούλου
, Παθολογοανατόμος
Α. Κατούλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
Ν. Κολιαράκης
, Ακτινοθεραπευτής
Γ. Χάμψας, Πλαστικός Χειρουργός
 17:00-18:30 Συμπόσιο 5: ’Αλλοι μη-μελανωτικοί όγκοι του δέρματος
Προεδρείο: Ε. Παπαδαυΐδ - Κ. Κρασαγάκης

Κ. Κρασαγάκης: Kαρκίνωμα κυττάρων του Merkel: Επιδημιολογία, κλινική διάγνωση
Ο. Κοτσαύτη: Eπηρμένο Δερματο-ινοσάρκωμα
Φ. Κούστα: Σάρκωμα Κaposi
Β. Νικολάου: Νεότερες διαγνωστικές εξελίξεις στο Δερματικό Τ- λέμφωμα
Α. Πατσατσή: Νεότερες θεραπευτικές εξελίξεις στο Δερματικό Τ-λέμφωμα