Διαμονή

Για την κάλυψη των αναγκών του Κλινικού Φροντιστηρίου, έχει εξασφαλιστεί επαρκής αριθμός δωματίων στο συνεδριακό ξενοδοχείο. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης.

Erasmus Conferences Tours & Travel S.A.
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 16121 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr
E-mail: info@dermato-oncology.gr