// Οργάνωση

 

// Συντονιστής:

Αλέξανδρος Στρατηγός
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας
Α΄ Κλινική Αφροδίσιων & Δερματικών Νόσων ΕΚΠΑ
Νοσοκομείο «Ανδρέας Συγγρός»

// Οργανωτική & Επιστημονική Επιτροπή

Πρόεδρος:
 Αλέξανδρος Ι. Στρατηγός

Μέλη:
Βασιλική Χασάπη
Αγγελική Μπεφόν
Δωροθέα Πολυδώρου