Δορυφορική Διάλεξη III

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
18:00-18:30
Οργάνωση:


Προεδρείο: Ντούμας Κωνσταντίνος

Γ. Παπαδόπουλος: Η θέση του Ουρολόγου σε όλα τα στάδια της νόσου του Καρκίνου του Προστάτη

« Back