Δορυφορικά Συμπόσια και Διαλέξεις

Δορυφορική Διάλεξη I

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2018
18:00 - 18:30
Οργάνωση:
Προεδρείο: Π. Περιμένης Δ. Μητρόπουλος : Η θέση της ενζαλουταμίδης στη θεραπευτική αλληλουχία...

Δορυφορική Διάλεξη IΙ

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
12:00-12:30
Οργάνωση:
Νυκτουρία: Από την εικονική πραγματικότητα στην τεκμηριωμένη διαγνωστική και θεραπευτική αντιμετώπιση...

Δορυφορικό Συμπόσιο I

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
12:30-13:30
Οργάνωση:
ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ - OAB/LUTS Προεδρείο: Α. Αθανασόπουλος Α. Αθανασόπουλος: Κοινά...

Δορυφορικό Συμπόσιο II

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
17:30-18:00
Οργάνωση:
Ο μεταστατικός καρκίνος προστάτη το 2018: H θέση της ΧΜΘ και η αξία του Ογκολογικού Συμβουλίου ...

Δορυφορική Διάλεξη III

Σάββατο, 5 Μαΐου 2018
18:00-18:30
Οργάνωση:
Προεδρείο: Ντούμας Κωνσταντίνος Γ. Παπαδόπουλος : Η θέση του Ουρολόγου σε όλα τα στάδια της...