Θεματολογία

  • Φυσιολογικός Τοκετός
  • Δυστοκία Τοκετού
  • Οπίσθια προβολή
  • Εμβρυουλκία
  • Παράταση τοκετού πέρα των 41 εβδομάδων
  • Τεχνικές για πρόκληση τοκετού από τις Μαίες