Ζωή Παπασιώπη

Η Ζωή Παπασιώπη είναι Πολιτικός Μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές και μακρά εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων.

Μετά την αποφοίτησή της από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι στον τομέα του Επιστημονικού Management (DEA από το Πανεπιστήμιο PARIS IX- DAUPHINE).

Από το 1992 μέχρι το 1996 εργάσθηκε ως εθνική εμπειρογνώμων στην Γενική Δ/νση «Περιφερειακής Πολιτικής» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Μονάδα Παρακολούθησης των Προγραμμάτων του Β’ ΚΠΣ για την Ελλάδα.

Στέλεχος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» από το 1996 έως το 2010, ασχολήθηκε από θέσεις ευθύνης (Διευθύντρια Υπηρεσιών Έργου, Βοηθός Γενικός Δ/ντής-Τομεάρχης Υποστήριξης) με τα θέματα της εφαρμογής σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης έργων όπως συστήματα χρονοπρογραμματισμού, ελέγχου κόστους, GIS καθώς και με την παρακολούθηση των προγραμμάτων χρηματοδότησης των έργων και της Εταιρείας.

Από το 2011 είναι επικεφαλής της Διαχειριστικής Αρχής που αρχικά είχε την ευθύνη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ενίσχυση της Προσπελα σιμότητας» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΕΠ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και από το 2014 και έως σήμερα είναι υπεύθυνη για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Μέσω του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ συγχρηματοδοτούνται αφ’ ενός τα Μεγάλα Τεχνικά Έργα της χώρας (αυτοκινητόδρομοι, Μετρό, σιδηροδρομικά, λιμάνια, αεροδρόμια) ευθύνης του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών και αφετέρου σημαντικά έργα και δράσεις του Τομέα Περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, ύδρευσης, αντιπλημμυρικά κλπ).


« Επιστροφή