ΑΡΧΙΚΗ

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας .

Αγαπητές/οί φίλες και φίλοι,

Ο μελετητικός-συμβουλευτικός κλάδος είχε, έχει και οφείλει να έχει καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη της χώρας μας, καθόσον συνιστά τον πρώτο πυλώνα του συστήματος υλοποίησης τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.

Είναι γεγονός ότι η μακρόχρονη, και πρωτοφανής για τα διεθνή δεδομένα, ύφεση έχει οδηγήσει τον κλάδο σε δυσμενέστατη θέση, με μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων που είτε έχουν κλείσει είτε βρίσκονται στο όριο της βιωσιμότητάς τους. Από την άλλη πλευρά, η παρατεταμένη κρίση έχει αναδείξει και πολλές παθογένειες και αδυναμίες του κλάδου, τόσο από τη μεριά της πολιτείας όσο και από τη μεριά των επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή συρρίκνωση της εγχώριας ζήτησης, λόγω του περιορισμού των δημοσίων επενδύσεων, αλλά και του χαμηλού ρυθμού προσέλκυσης και υλοποίησης ιδιωτικών επενδύσεων, η εξωστρέφεια συνιστά βασική διέξοδο για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των μελετητικών επιχειρήσεων. Η δραστηριοποίηση στο εξωτερικό, όμως, έχει κι αυτή ιδιαίτερες δυσκολίες και προβλήματα για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Καλούμαστε, λοιπόν, να ζήσουμε και να επιχειρήσουμε σ’ έναν κόσμο που αλλάζει... Αλλάζει ραγδαίως στο εσωτερικό και, μάλιστα, με αβέβαιες προβλέψεις. Αλλάζει, από την άλλη πλευρά, ραγδαίως και στο εξωτερικό όπου διαδραματίζονται σημαντικές μεταβολές στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο πολιτικό, γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό της σημερινής πραγματικότητας, ο ΣΕΓΜ πραγματοποιεί το Συνέδριο του 2017: «Ο Μελετητικός - Συμβουλευτικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει», το οποίο θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Εlectra Palace στη Θεσσαλονίκη, στις 29 και 30 Σεπτέμβριου 2017.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα αναλυθούν και θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τις ελληνικές μελετητικές – συμβουλευτικές επιχειρήσεις, οι προοπτικές της εγχώριας αγοράς, οι προκλήσεις και ευκαιρίες εξωστρεφούς δραστηριοποίησης, οι σύγχρονες απαιτήσεις και οι τάσεις στις διεθνείς αγορές, καθώς και οι συνέργειες με άλλους κλάδους της οικονομίας.

Στο Συνέδριο θα συμμετάσχουν με παρουσιάσεις και διαλέξεις διακεκριμένοι ομιλητές, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Με την πεποίθηση ότι το Συνέδριο του ΣΕΓΜ 2017 θα ανοίξει τον δημόσιο διάλογο για τις αναγκαίες θεσμικές και επιχειρηματικές μεταρρυθμίσεις του κλάδου και θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες στην κατάστρωση των επιχειρηματικών σχεδίων τους, σας περιμένουμε όλους τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Κωνσταντίνος Καλέργης
Πρόεδρος ΣΕΓΜ