Πρόγραμμα


 Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017
09:00 – 10:00  Προσέλευση - Εγγραφές
10:00 – 11:00 Χαιρετισμοί
Acrobat 147.99 KB complete Κωνσταντίνος Μ. Καλέργης
Πρόεδρος Δ.Σ. ΣΕΓΜ
11:00 – 12:00 1η Ενότητα: Εσωτερική αγορά – Κατάσταση & Προοπτικές
Συντονιστές: Κωνσταντίνος Καλέργης, Παναγής Τονιόλος
Power Point Presentation 2.59 MB Κατάσταση και προοπτικές ελληνικής οικονομίας
Νίκος Βέττας, Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Acrobat 175.20 KB Και μετά την έξοδο στις αγορές, τι;
Άκης Σκέρτσος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΒ
 N/A Ανάπτυξη ναι, αλλά πως;
Κυριάκος Πιερρακάκης, Διευθυντής Ερευνών διαΝΕΟσις
Power Point Presentation 507 KB H συμβολή του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου στην ανάπτυξη του τουριστικού τομέα στη χώρα μας
Γεώργιος Τζιάλλας, Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
12:00 – 12:30
 Διάλλειμα
12:30 – 14:00 1η Ενότητα: Εσωτερική αγορά – Κατάσταση & Προοπτικές (συνέχεια)
Συντονίστρια: Ιωάννα Ξανθοπούλου

 N/A Δυνατότητες και προϋποθέσεις ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα και μελετητικός/συμβουλευτικός κλάδος
Νικόλαος Αντώνογλου, Γενικός Γραμματέας Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
Power Point Presentation 2.42 MB Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση - Προοπτικές της ελληνικής βιομηχανίας
Ανδρέας Λουκάτος, Σύμβουλος Διοίκησης ΕΤΒΑ Επιχειρηματικά & Βιομηχανικά Πάρκα
Power Point Presentation 6.88 MB Η συγχρηματοδότηση έργων υποδομών Μεταφορών και Περιβάλλοντος στην Προγραμματική Περίοδο 2014-2020. Ζητήματα ενδιαφέροντος μελετητικού/συμβουλευτικού κλάδου
Ζωή Παπασιώπη, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Power Point Presentation 4.12 MB Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής και ο ρόλος της ΕΑΑΔΗΣΥ
Γεώριος Καταπόδης, Πρόεδρος ΕΑΑΔΗΣΥ
Power Point Presentation 375 KB Προδικαστική προστασία στις δημόσιες συμβάσεις μετά τον Ν. 4412/2016: Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Ιωάννης Κίτσος, Σύμβουλος ΑΕΠΠ - Πρόεδρος Κλιμακίου
Power Point Presentation 2.13 MB Έρευνα-Καινοτομία: Ο ρόλος του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου στην αλυσίδα παραγωγής και αξιοποίησης της γνώσης
Γιάννης Καλογήρου, Καθηγητής ΕΜΠ
14:00 – 15:00   Ελαφρύ Γεύμα
15:00 – 16:30 2η Ενότητα: Διεθνές Περιβάλλον - Εξωστρέφεια
Συντονιστής: Σπύρος Παπαγρηγορίου
Acrobat 2.22 MB Business Opportunities in World Bank-financed projects
Theodoros Axilithiotis, Private Sector Liaison Officer to the World Bank Group
Power Point Presentation 1.75 MB The recent developments in the external aid consulting sector
Ines Ferguson, Chair of EFCA’s European External Aid Committee
Power Point Presentation 4.26 MB Προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία
Γιώργος Κρεμλής, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος
Power Point Presentation 2.41 MB Δράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών που αποσκοπούν στην προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων
Δημήτριος Χαλεπίδης, Διευθυντής Β1 Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Εξωτερικών

16:30 – 17:00  Διάλλειμα
17:00 – 18:30  2η Ενότητα: Διεθνές Περιβάλλον – Εξωστρέφεια (συνέχεια)
Συντονίστρια: Δέσποινα Καλλιδρομίτου
Ν/Α
 Η εξωστρέφεια του μελετητικού-συμβουλευτικού κλάδου: από την ανάγκη στην επιλογή
Ηλίας Ξανθάκος, Γενικός Γραμματέας Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γραμματέας Εθνικής Επιτροπής Εξωστρέφειας
   Παραδείγματα καλών επιχειρηματικών πρακτικών:
Power Point Presentation 42.96 MB Acrobat 251.9 KB  Η εταιρεία - μέλος του ΣΕΓΜ: SALFO & Associates SA
Ιωάννης Φωτεινός
, Διευθύνων Σύμβουλος
Power Point Presentation 28.01 MB Η εταιρεία - μέλος του ΣΕΓΜ: Z&A CONSULTING ENGINEERS SA
Παναγιώτης Αντωναρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Συζήτηση
18:30 – 21.00  Διακοπή – ελεύθερος χρόνος
21:00  Επίσημο Δείπνο Συνεδρίου

 Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017
09:00 – 09:30  Προσέλευση - Εγγραφές
09:30 – 10:00  Χαιρετισμοί
10:00 – 12:00 3η Ενότητα: Μεγάλα έργα υποδομών
Συντονιστής: Παναγής Τονιόλος
Power Point Presentation 36.41 MB  Κατάσταση και προβλέψεις για τις επεκτάσεις του μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
Γιάννης Μυλόπουλος, Καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Αττικό Μετρό Α.Ε.
Power Point Presentation 28.07 MB  Τα τρία ταύτα: Value engineering, καινοτόμος χρηματοδότηση, υγιής ανταγωνισμός
Σέργιος Λαμπρόπουλος, Ομ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Power Point Presentation 8.19 MB  Μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων παραχώρησης τι;
Βασίλειος Χαλκιάς, Πρόεδρος Hellastron
Power Point Presentation 7.74 MB  Ο ρόλος του Μελετητικού – Συμβουλευτικού κλάδου στα έργα παραχώρησης
Ιωάννης Καρνέσης, Προϊστάμενος ΕΥΔΕ ΚΕΣΠ ΠΕ/ΒΕ
Acrobat 258.11 KB  Οι σχέσεις και οι δυνατότητες συνεργειών για την ανάκαμψη και την ανάπτυξη των δύο κλάδων
Γιώργος Συριανός, Πρόεδρος ΣΤΕΑΤ
Συζήτηση
12:00 – 12:30 Διάλλειμα
12:30 – 14:00 4η Ενότητα: Σύγχρονες απαιτήσεις & Εργαλεία
Συντονιστής: Θεόδωρος Τσιάλας
Power Point Presentation 359.5 KB Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Μελετητή-Σύμβουλου Μηχανικού - Τι πρέπει να γνωρίζουμε;
Γιώργος Κουτίνας, Εμπειρογνώμων Ασφαλίσεων, Ανταποκριτής LLOYD'S 
 Ν/Α  Οι σύγχρονες απαιτήσεις κατάρτισης, επιμόρφωσης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, με έμφαση στον τομέα των μελετητικών – συμβουλευτικών υπηρεσιών
Πέτρος Καβάσαλης, Αν. Καθηγητής Παν. Αιγαίου
Power Point Presentation 18.9 MB  Construction Management Global Standards and Trends, σήμερα
Πάνος Χατζηπάνος, Πρόεδρος Greek Chapter of Project Management Institute
 Ν/Α  Ψηφιοποίηση (digitalisation) και κλάδος συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών: μια επισκόπηση
Κωστής Καγγελίδης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Β. Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)
Power Point Presentation 58.3 MB  Visualization of infrastructure using BIM – Καινοτομίες στη μοντελοποίηση κατασκευών
Εύα Αγαπάκη, Ph.D. Researcher, University of Cambridge
14.00 - 14.30  Συζήτηση - Κλείσιμο Συνεδρίου