Γιώργος Κουτίνας

Είναι Μηχανικός του ΕΜΠ με μεταπτυχιακά στη σχολή ENSPM Γαλλίας.

Εργάστηκε για 11 χρόνια στη ΔΕΗ, όπου απέκτησε εμπειρία στη Μελέτη, Επίβλεψη και Διαχείριση εξειδικευμένων ενεργειακών έργων. Το 1992 παραιτήθηκε απ΄ τη ΔΕΗ και έκτοτε, μετά από εξειδικευμένη εκπαίδευση και αρχική εμπειρία ως Underwriter σε Γαλλική Ασφαλιστική Εταιρεία, δραστηριοποιείται στο χώρο των Ασφαλίσεων.
Το 2002 ίδρυσε την «ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ – Insurance Brokers», με βασικό αντικείμενο τις επαγγελματικές & επιχειρηματικές ασφαλίσεις (Γενική Αστική Ευθύνη, Τεχνικά Έργα, Επαγγελματική Ευθύνη, Βιομηχανικοί & Ειδικοί Κίνδυνοι).

Ως ανεξάρτητος Σύμβουλος – Insurance Broker, συνεργάζεται με εγχώριες και διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες και με τα LLOYD’S Λονδίνου ως Εξουσιοδοτημένος Ανταποκριτής τους σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Ρουμανία.
Έχει προσφέρει υπηρεσίες Εμπειρογνώμονα Ασφαλίσεων σε Φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, ΕΥΔΕ/ΠΑΘΕ, ΤΕΕ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης-ΕΣΥΔ) και του Ιδιωτικού Τομέα («Ολυμπιακό Μετρό», «ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ», «ΓΕΦΥΡΑ» και διάφορες επιχειρήσεις.

Έχει συμμετάσχει ως Εισηγητής, σε σεμινάρια ή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πληθώρα άρθρων για τεχνικά & ασφαλιστικά θέματα. Είναι μέλος του ΤΕΕ και μέλος ΔΣ του “Συνδέσμου Ελλήνων Αντιπροσώπων Lloyd’s Brokers”.


« Επιστροφή