Γιώργος Συριανός

Γεννήθηκε το 1951 στην Αθήνα. Έλαβε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού και Τοπογράφου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Από το 1977 μέχρι και το 1981 ασχολήθηκε με μελέτες και κατασκευές έργων, ενώ υπήρξε στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων από το 1981 μέχρι και το 1989. Από το 1990 προχώρησε προς τον ιδιωτικό τομέα όπου είχε τις θέσεις Γενικού Διευθυντή ή Τεχνικού Διευθυντή σε κατασκευαστικές εταιρείες, με αντικείμενο την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων. Σήμερα μεταξύ άλλων είναι Γενικός Διευθυντής της ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε., και της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. ενώ είναι Πρόεδρος της ΤΟΜΗΣ Α.Ε. Είναι Πρόεδρος του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (Σ.Τ.Ε.Α.Τ.), ενώ διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α.).

« Επιστροφή