Γιάννης Α. Μυλόπουλος

Βιογραφικά στοιχεία – Σπουδές
1958: Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη.
1976: Απολυτήριο εξατάξιου γυμνασίου, Πειραματικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης
1982: Δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ
1987: Διδακτορικό δίπλωμα, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ

Επαγγελματική, Ακαδημαϊκή και Διοικητική εμπειρία
1982 - 1987: Επιστημονικός Συνεργάτης και Ειδικός Μεταπτυχιακός Υπότροφος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ
1987 - 1988: Στρατιωτική θητεία.
1989 - 1990: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας και Δνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων, ΥΒΕΤ
1990 - Σήμερα: Μέλος ΔΕΠ, Τομέας Υδραυλικής & Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ
1990 - 1994: Λέκτορας
1994 - 1999: Επίκουρος Καθηγητής
1999 - 2003: Αναπληρωτής Καθηγητής και
2003 - σήμερα: Καθηγητής
1994 - 1995: Επισκέπτης Καθηγητής, Σχολή Περιβαλλοντικών Σπουδών, York University, Καναδάς
1997: Υπότροφος καναδικής κυβέρνησης - Διαλέξεις σε καναδικά πανεπιστήμια
1996 - 2010: Αξιολογητής ερευνητικών προγραμμάτων, Γεν. Διεύθυνση Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
1996 - 2010: Συμμετοχή σε 20 ερευνητικά έργα, εκ των οποίων επιστημονικά υπεύθυνος σε 3 ευρωπαϊκά και 8 ελληνικά, στην περιοχή της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων και της Βιώσιμης Ανάπτυξης για το Περιβάλλον.
2001 - 2004: Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΥΑΘ Παγίων
2001 - 2002: Γενικός Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ)
2002 - 2007: Πρόεδρος του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού του ΑΠΘ (ΕΣΔΕΠ/ΑΠΘ)
2005 - 2007: Μέλος της Δ.Ε. της ΠΟΣΔΕΠ
2006 - 2007: Επισκέπτης καθηγητής, Stevens Institute of Technology, ΗΠΑ
2006 – 2010: Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας, ΑΠΘ
2008 - 2010: Διευθυντής Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ.
2010 – 2014: Πρύτανης Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
2010 - 2014: Εκπρόσωπος της Συνόδου των Πρυτάνεων των Ελληνικών Πανεπιστημίων στην Ένωση Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA).
2010 - 2014: Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ
2010 - 2014: Πρόεδρος του ΔΣ του Τελλόγλειου Ιδρύματος Τεχνών.
2013 - 2014: Μέλος του Προεδρείου και Προεδρεύων της Συνόδου των Πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστημίων
2014 - 2015: Επισκέπτης Καθηγητής, European University Cyprus
2015: Πρόεδρος ΔΕ ΕΡΤ3
2016 - σήμερα: Πρόεδρος ΔΣ Αττικό Μετρό ΑΕ

« Επιστροφή