Γενικές Πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Electra Palace
Πλατεία Αριστοτέλους 9
54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 2310 294 000
Φαξ: (+30) 2310 294 001
www.electrahotels.gr

Γραμματεία Συνεδρίου

Erasmus Conferences Tours & Travel Α.Ε.
Κολοφόντος 1 & Ευριδίκης, 161 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 14 700 | Fax: 210 72 57 532
Email: info@segm-conference2017.gr
Website: www.erasmus.gr