Χριστίνα Μπουσουλέγκα

Η Χριστίνα Μπουσουλέγκα είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω και Αντιπρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ).
Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Licence Speciale) του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (Institut d’ Etudes Europeennes – ULB).
Εργάστηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γεν. Διεύθυνση Ενέργειας) και συμμετείχε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Διετέλεσε υπότροφος «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος στον «Οργανισμό Προώθησης Ελληνικού Πολιτισμού – Πολιτιστική Ολυμπιάδα 2004».
Διετέλεσε ειδικός επιστήμονας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Έχει συγγράψει μονογραφίες και δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα στο πεδίο του ευρωπαϊκού δικαίου.
Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων, σεμιναρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό ως εισηγήτρια στα πεδία του ευρωπαϊκού δικαίου, του δημοσίου δικαίου και του δικαίου του ανταγωνισμού.
Έχει συμμετάσχει ως συντονίστρια σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές των Υπουργείων Ανάπτυξης, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών και Εξωτερικών, καθώς και στις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την σύσταση της ΕΑΔΗΣΥ και την ενσωμάτωση κοινοτικών οδηγιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.