Οργάνωση

Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ)Έβρου 89,115 27, Αθήνα
Τηλ: 210 7777791
Email: contact@hgucg.gr, eeogek@yahoo.gr
Ιστοσελίδα: www.hgucg.grΥπό την Αιγίδα