Γενικές Πληροφορίες

Χώρος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Divani Caravel
Βασιλέως Αλεξάνδρου 2,
16121 Αθήνα - Ελλάδα
Τηλ: +302 1 07 20 70 00
Φαξ: +302 1 07 23 66 83
www.divanicaravelhotel.com

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Η χορήγηση των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης θα γίνει ηλεκτρονικά μετά το πέρας του Κλινικού Φροντιστηρίου.

Γραμματεία Κλινικών Φροντιστηρίων
Erasmus Conferences Tours & Travel Α.Ε.
Κολοφόντος 1 & Ευριδίκης, 161 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 14 700 | Fax: 210 72 57 532
Email: info@eeoogek-congresses.gr
Website: www.erasmus.gr