Ημερολόγιο Κλινικών Φροντιστηρίων

Η παρακολούθηση των εργασιών των «Κλινικών Φροντιστηρίων Ουρολογικού Καρκίνου 2017: από την κλινική έρευνα στην καθημερινή πράξη» είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, συνίσταται η άμεση προεγγραφή των συμμετεχόντων.