// Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στα «Κλινικά Φροντιστήρια Ουρολογικού Καρκίνου 2017: από την κλινική έρευνα στην καθημερινή πράξη» που θα πραγματοποιηθούν στο Ξενοδοχείο Divani Caravel την Τρίτη 13 Iουνίου 2017 (Κλινικό Φροντιστήριο «Καρκίνος Προστάτη») & την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 (Κλινικό Φροντιστήριο  «Καρκίνος Ουροθηλίου») και οργανώνονται από την Ελληνική Ερευνητική Ομάδα Ουρο-Γεννητικού Καρκίνου (ΕΕΟΟΓΕΚ).

Τα Κλινικά Φροντιστήρια Ουρολογικού Καρκίνου 2017 αποτελούν συνέχεια του 1ου κύκλου Μαθημάτων της ΕΕΟΟΓΕΚ που πραγματοποιήθηκε πριν από 2 χρόνια και η θεματολογία τους φέτος επικεντρώνεται στον καρκίνο του προστάτη και στον καρκίνο του ουροθηλίου. Ο στόχος των φροντιστηρίων είναι η ενημέρωση, κριτική ανάλυση αλλά και συσχέτιση των σύγχρονων κατευθυντήριων οδηγιών του ουρογεννητικού καρκίνου με την ελληνική καθημερινή κλινική πράξη. Παράλληλα, τα Φροντιστήρια περιλαμβάνουν και ενημέρωση των συμμετεχόντων για την σύγχρονη κλινική έρευνα, ενώ ο διαδραστικός χαρακτήρας είναι έντονος με την παρουσίαση πραγματικών περιστατικών από νέους συναδέλφους και διεξοδική συζήτησή τους στα πλαίσια των σύγχρονων εξελίξεων στον ουρογεννητικό καρκίνο.

Η Οργανωτική Επιτροπή ελπίζει στην μαζική και ενθουσιώδη συμμετοχή σας, η οποία χαρακτήρισε τον 1ο κύκλο μαθημάτων και μας έδωσε την ώθηση να συνεχίσουμε αυτή την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Ιδιαίτερα η παρουσία νέων συναδέλφων που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τον ουρογεννητικό καρκίνο και που θα αποτελέσουν την μελλοντική πρώτη γραμμή της έρευνας και της αντιμετώπισης αυτών των νοσημάτων αποτελεί κομβικό κριτήριο για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας.

Με εκτίμηση

Καθηγητής Αριστοτέλης Μπάμιας
Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΕΕΟΟΓΕΚ