Υποβολή Περιλήψεων

Η υποβολή περιλήψεων για το 13o Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας έχει ολοκληρωθεί.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.


Αναρτημένες Ανακοινώσεις (ePosters)
Η παρουσίαση των Αναρτημένων Ανακοινώσεων (ePosters) στο 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας θα γίνει ηλεκτρονικά, με χρήση της πρωτοποριακής πλατφόρμας ePostersLiveTM, που απλουστεύει τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων για τους συγγραφείς και διακρίνεται για το φιλικό προς το χρήστη σχεδιασμό της.
Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες.


Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@dermatology2017.gr.