Γενικές Πληροφορίες

Τόπος Διεξαγωγής
Ξενοδοχείο Royal Olympic
28-34, Αθανάσιου Διάκου
117 43 Αθήνα
Tηλ: 210-9288400
Fax.: +30-210-9233317
Website: www.royalolympic.com
 
Γραμματεία Οργάνωσης
Erasmus Conferences Tours & Travel SA
Κολοφώντος 1 & Ευρυδίκης, 16121 Αθήνα
Τηλ. κέντρο: 210 7414700 | Fax: 210 7257532
E-mail: info@hellenicpodiatry.gr
Ιστοσελίδα: www.erasmus.gr

Γλώσσα
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Οι παρουσιάσεις των ξένων προσκεκλημένων ομιλητών θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά.