Πρόγραμμα Υποτροφιών ΕΜΓΕ

Περιγραφή Προγράμματος Υποτροφιών
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία στην προσπάθειά της να συμβάλει με πολλαπλές δράσεις στην εκπαίδευση των μελών της και στην προώθηση της γνώση σε κλινικά ή ερευνητικά αντικείμενα της ειδικότητας της Μαιευτικής – Γυναικολογίας, ανακοινώνει την προκήρυξη δύο (2) υποτροφιών για νέους Έλληνες Μαιευτήρες – Γυναικολόγους.

Οι υποτροφίες αφορούν τρίμηνη μετεκπαίδευση σε κλινικό ή ερευνητικό γνωστικό αντικείμενο σε εκπαιδευτικό κέντρο Ευρωπαϊκής χώρας, αποκλειστικής επιλογής του υποτρόφου.

Προϋποθέσεις:
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του τίτλου της ειδικότητας της Μαιευτικής - Γυναικολογίας
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μέλη της ΕΜΓΕ
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης γλώσσας που να ικανοποιεί την επιτροπή υποτροφιών
 • H ημερομηνία έκδοσης του τίτλου των υποψηφίων δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 5 έτη, σε σχέση με την ημερομηνία προκήρυξης της υποτροφίας
*Όσοι ειδικευμένοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Υποτροφιών, αλλά δεν αποτελούν Μέλη της ΕΜΓΕ, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της ΕΜΓΕ στο τηλέφωνο 2107774607 (ώρες 09.00 - 13.00), ώστε να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους.
Το ύψος της υποτροφίας υπολογίζεται στο συνολικό ποσό των 4.500 ευρώ και αφορά σε εκπαίδευση τριών (3) μηνών.

Αίτηση Συμμετοχής
Το 1ο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης (γραπτή εξέταση) για το Πρόγραμμα Υποτροφιών της ΕΜΓΕ, που θα πραγματοποιηθεί Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:30 – 10:30 στο ξενοδοχείο Amalia στο Ναύπλιο.
Για να συμμετάσχετε παρακαλείσθε να κατεβάσετε, να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά αρχεία να την αποστείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@emgecongress.gr.

Για να κατεβάσετε τη φόρμα
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
Για να δείτε την Προκύρηξη
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ


Διαδικασία επιλογής & χορήγησης Υποτροφιών
 • Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται με γραπτή και προφορική εξέταση.
 • Η εξέταση ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (MCQs) θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των τακτικών επιστημονικών συναντήσεων που διοργανώνει η Εταιρεία, δηλαδή του Πανελλήνιου Συνεδρίου Μαιευτικής - Γυναικολογίας ή της Ειδικής Συνόδου , με την πρώτη γραπτή εξέταση να λαμβάνει χώρα την Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 και ώρα 09:30 – 10:30 στο ξενοδοχείο Amalia στο Ναύπλιο
 • Οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις αποτελούν εισηγήσεις της επιτροπής υποτροφιών, που αποτελείται από μέλη του Δ.Σ. της ΕΜΓΕ.
 • Οι τριάντα (30) ερωτήσεις του γραπτού διαγωνισμού θα έχουν μόνο μια σωστή απάντηση, ενώ θα υπάρχει αρνητική βαθμολογία για τις λάθος απαντήσεις.
 • Πριν την ανακήρυξη των δύο υποτρόφων του εκάστοτε ακαδημαϊκού έτους θα ακολουθεί προφορική συνέντευξη μεταξύ των τριών πρωτευσάντων στο γραπτό διαγωνισμό από την επιτροπή υποτροφιών.
 • Το ποσό θα δίδεται σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, την 1η εκάστου μήνα εκπαίδευσης.
 • Πριν την εκταμίευση της πρώτης δόσης θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιστολή από τον υπεύθυνο του Ευρωπαϊκού κέντρου υποδοχής, όπου θα αναφέρεται η αποδοχή του υποτρόφου ως εκπαιδευόμενου στο κέντρο. Παράλληλα, αντίστοιχες βεβαιώσεις παρουσίας και προόδου του υποτρόφου θα πρέπει να υποβάλλονται στην ΕΜΓΕ από τον υπεύθυνο του κέντρου πριν την εκταμίευση της δεύτερης και της τρίτης δόσης. Με την λήξη του προγράμματος εκπαίδευσης ο υπότροφος θα υποβάλλει στην ΕΜΓΕ το σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.


Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία Οργάνωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@EMGEcongress.gr