Οργάνωση

Οργάνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ
& ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αλκαίου 10, 11528, Αθήνα
Τηλ: 210 7774607, Fax: 210 7774609
Website: www.hsog.gr, E-mail: helobgyn@otenet.grΔιοικητικό Συμβούλιο ΕΜΓΕ
Πρόεδρος:
Καθηγητής Δημήτριος Λουτράδης
Αντιπρόεδρος:
Καθηγητής Βασίλειος Ταρλατζής
Γεν. Γραμματέας:
Δρ. Παρασκευάς Πετρόπουλος
Ειδικ. Γραμματέας:
Καθηγητής Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
Ταμίας:
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Αντωνάκης
Μέλη:
Επικ. Καθηγητής Νικόλαος Βραχνής
Αναπλ. Καθηγητής Πέτρος Δρακάκης
Αναπλ. Καθηγητής Γεώργιος Καλλιπολίτης
Καθηγητής Αλέξανδρος Ροδολάκης