Έκθεση

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου θα λειτουργεί έκθεση προϊόντων φαρμακευτικών εταιρειών και εταιρειών ιατρικού εξοπλισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής σας ως χορηγού, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία Οργάνωσης, στην  ηλεκτρονική διεύθυνση sponsors@erasmus.gr