Εγγραφές

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε Ορθοπαιδικούς και η παρακολούθηση των εργασιών του είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι on-line εγγραφές έχουν κλείσει.
Για την εγγραφή σας, παρακαλούμε όπως απευθύνεστε στη Γραμματεία του Σεμιναρίου, η οποία θα λειτουργεί στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης "Π.Ν. Σουκάκος" το οποίο βρίσκεται εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».

Η εγγραφή περιλαμβάνει
  • Παρακολούθηση όλων των επιστημονικών εργασιών
  • Πρόγραμμα του Σεμιναρίου
  • Πιστοποιητικό Συμμετοχής
  • Καφές κατά την διάρκεια των επίσημων διαλειμμάτων
Μοριοδότηση
Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME- UEMS, θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης  (CME-CPD) στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Σεμινάριο.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ελάχιστου ποσοστού 60% επί των συνολικών ωρών του προγράμματος. Η χορήγηση των Πιστοποιητικών θα γίνεται από τη Γραμματεία του Σεμιναρίου, το Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2016 και μόνο με την προηγούμενη παράδοση των συμπληρωμένων Δελτίων Αξιολόγησης του Σεμιναρίου από τους συμμετέχοντες.
Στην εισόδο της αίθουσας συνεδριάσεων θα υπάρχει σαρωτής (scanner)  ελέγχου εισόδου/ εξόδου. Οι σύνεδροι θα πρέπει να σαρώνουν (scan), σε  κάθε είσοδο/ έξοδό τους από την αίθουσα, το γραμμωτό κώδικα (barcode)  που θα υπάρχει προ-εκτυπωμένος στην κάρτα με το ονοματεπώνυμό τους, την  οποία  θα παραλάβουν από την Γραμματεία κατά την εγγραφή τους.