Οργάνωση


Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
E-mail: edae@edae.gr - edaegr@hotmail.com
Ιστοσελίδα: www.edae.gr
Πληροφορίες: Γραμματεία, κα Δήμητρα Σπυροπούλου

Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Δ.Α.Ε.

Πρόεδρος:
Δ. Ρηγόπουλος
Αντιπρόεδρος:
Γ. Κοντοχριστόπουλος
Γεν. Γραμματέας:
Ι. Μπάρκης
Ταμίας:
Δ. Ιωαννίδης
Ειδ. Γραμματέας:
Π. Κωστάκης
Μέλη:
Ν. Καλογερόπουλος
Μ. Λουκάτου
Π.Γ. Σταυρόπουλος
Δ. Σωτηριάδης