Σπονδυλική στήλη

15.00-16.00 Παρουσιάσεις περιστατικών από Ειδικευόμενους

 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική Αττικόν
 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική «Θριάσιο»
 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική «Τζάνειο»
 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική «Νίκαια»
16.00-16.15  Διάλειμμα
16.15-16.45 Ταξινόμηση των Κακώσεων της Κατώτερης Αυχενικής Μοίρας της  Σπονδυλικής
Στήλης; Πως Επηρεάζει την Απόφαση για Χειρουργική Θεραπεία;
Προσκεκλημένος Ομιλητής: Καθ. Σ. Πνευματικός
16.45-17.25 Εστιασμένο Συμπόσιο: Σπονδυλική στήλη
«ΑΤΤΙΚΟΝ- ΤΖΑΝΕΙΟ»

16.45-17.05 Ποιος είναι ο Καταλληλότερος Χρόνος για Χειρουργική Παρέμβαση σε μια Κάκωση του Νωτιαίου Μυελού;
Ομιλητής: Κ. Σουλτάνης

17.05-17.25 Σκολίωση
Ομιλητής : Θ. Γρίβας
17.25-18.00 Φροντιστηριακά μαθήματα  για εξετάσεις ειδικότητας
Α. Μαυρογένης