Γενικές Πληροφορίες

Χώρος
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα, στο Ορθοπαιδικό Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης "Π. Ν. Σουκάκος" το οποίο βρίσκεται εντός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν».


Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
Η χορήγηση των Πιστοποιητικών Παρακολούθησης θα γίνεται από τη Γραμματεία της Ημερίδας, με τη λήξη του επιστημονικού προγράμματος και μόνο με την προηγούμενη παράδοση του  συμπληρωμένου Δελτίου Αξιολόγησης της Ημερίδας από τους συμμετέχοντες.


Γραμματεία Συνεδρίου
Erasmus Conferences Tours & Travel Α.Ε.
Κολοφόντος 1 & Ευριδίκης, 161 21 Αθήνα
Τηλ.: 210 74 14 700 | Fax: 210 72 57 532
Email: g.maniati@erasmus.gr | Website: www.erasmus.gr