Άκρα χείρα

15.00-16.00 Παρουσιάσεις περιστατικών από Ειδικευόμενους

 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική Αττικόν
 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική «Θριάσιο»
 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική «Τζάνειο»
 • Παρουσίαση περιστατικού (με βιβλιογραφική ενημέρωση)
  Ορθοπαιδική Κλινική «Νίκαια»
16.00-16.15  Διάλειμμα
16.15-16.45 Σύνδρομα διαμερίσματος αντιβραχίου και άκρας χειρός
Προσκεκλημένος Ομιλητής: Σ. Σπυρίδωνος
16.45-17.25 Εστιασμένο Συμπόσιο: Άκρα Χείρα
« ΝΙΚΑΙΑ-ΤΖΑΝΕΙΟ»

16.45-17.05 Πιεστικές νευροπάθειες άνω άκρου
Ομιλητής: Γ. Κοντογιάννης

17.05-17.25 Αστάθεια καρπού
Ομιλητής: Δ. Σαμαράς
17.25-18.00 Φροντιστηριακά μαθήματα εξετάσεων ειδικότητας
Α. Μαυρογένης