// Οργάνωση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Μιχαλακοπούλου 155, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210 72 95 606, Fax: 210 74 700 14
 E-mail: edae@edae.gr  / edaegr@hotmail.com
Website: www.edae.gr

Διοικητικό Συμβούλιο
 Πρόεδρος: Δ. Σωτηριάδης
 Αντιπρόεδρος: Π.Γ. Σταυρόπουλος
 Γεν. Γραμματέας: Α. Στρατηγός
 Ταμίας: 
Π. Κωστάκης
 Ειδ. Γραμματέας:
Δ. Ιωαννίδης
 Μέλη: Μ. Λουκάτου
Ν. Καλογερόπουλος
Πειθαρχικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Φ. Χρυσομάλλης
 Μέλη: Ε. Κουμαντάκη
Π. Μίντζιας
Εξελεγκτική Επιτροπή
Κ. Βαλαρούτσος
Π. Παναγάκης
Α. Πραντσίδης

// Quick links

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα »